Eder

"Erfarna och skickliga jurister med rätt fokus."

"Juridiken blev enkel att förstå med Eders duktiga jurist med fingertoppskänsla."


                                             

Varje ärende är unikt.

Eder biträder privatpersoner och företag med klientfokus och engagemang. 


Om byrån

Hos Eder är klienten i fokus. Tillsammans med klienten skapas de bästa förutsättningarna för det specifika ärendet.


Eder är en allmänpraktiserande juridisk byrå med expertis inom brottsutsatthet. Eder är väl anlitad som föreläsare och sakkunnig i bl.a. frågor om brottsutsatthet samt håller utbildningar inom flertalet rättsområden.


Vi är specialiserade i kommersiell avtals- och processrätt och har särskilda kunskaper i avtalsrätt. Vi har skickliga medlare och förhandlare i privata samt kommersiella tvister.

Har du ett företagsevent? Ditt företag kan anlita oss som föreläsare. Vi tillhandahåller utbildningar på uppdrag av myndigheter, företag och organisationer inom flertalet verksamhetsområden.


Eder företräder privatpersoner och företag i domstol samt vid övriga myndigheter. Byrån bistår i att förmedla rättsskydd och rättshjälp. Rådgivning erbjuds på engelska, franska, persiska (farsi) och dari. För övriga språk erbjuds klienter en auktoriserad tolk.

Rättsområden

BROTTMÅL

Målsägandebiträde, offentligt biträde samt särskild företrädare för barn.

FAMILJERÄTT

Äktenskapsförord, samboavtal, bodelningsavtal, skilsmässa,

vårdnads- och umgängesrätt samt adoption m.m.

SOCIALRÄTT

Särskild företrädare för barn i mål avseende vård av unga, tvångsvård samt vård av missbrukare m.m.


ARVSRÄTT

Upprättande av testamente, klander av testamente, bouppteckning samt arvskifte.

AVTALSRÄTT

Avtalsingående, revidering och granskning samt tolkning och tillämpning av avtal.

Familjerättsliga avtal, köpeavtal, överlåtelseavtal, gåvobrev, kommersiella avtal, hyresavtal samt anställningsavtal m.m.

ARBETSRÄTT

Felaktig uppsägning eller avskedande samt diskrimineringsärenden m.m.

FASTIGHETSRÄTT

Andrahandsuthyrning, överlåtelseavtal vid köp, gåva eller byte av lös/fast egendom samt fel i fast/lös egendom.

FÖRSÄKRINGSRÄTT

Tvist avseende person- och/eller förmögenhetsskada vid försäkringsfall.


Juridik för privatpersoner & företag

PRIVATPERSONER

Varje ärende är unikt. Våra erfarna och skickliga jurister biträder dig inom flertalet rättsområden. Alltid med klientfokus och engagemang. Du kan begära oss som målsägandebiträde, offentligt biträde och som privat ombud.  


MÅLSÄGANDEBITRÄDE

När man utsatts för ett brott är det viktigt att ha ett målsägandebiträde som känner till konsekvenser av brott. Detta för att du ska kunna ta dig igenom rättsprocessen tryggt och rättssäkert. Med expertis inom brottsutsatthet kan vi ge dig det bästa målsägandebiträdet när du traumatiserats och behöver rätt juridisk expertis för att kunna ta tillvara dina rättigheter, få upprättelse samt få styrkan att hitta vägen tillbaka. 


TVIST

När man hamnar i en tvist tror många att enda lösningen är en domstolsprocess. Vi erbjuder alltid våra klienter en alternativ tvistelösning för att säkerställa om tvisten kan lösas via medling. Domstolsprocess ser vi alltid som en sista utväg. 

Medling erbjuds bl.a. vid bodelning, vårdnads- och umgängestvist samt vid arvstvist m.m.


VÅRDNADSTVIST

Barn är det käraste vi har. En vårdnads- och umgängestvist kräver ett engagerat ombud som besitter särskilda kunskper och expertis i vårdnadsmål. Detta för att du ska kunna uppnå bästa resultat för dig och dina barn. Eders jurister har gedigen erfarenhet i vårdnadsmål.

Om du utsatts/utsätts för våld i nära relation av den andre föräldern ställs även stora krav på att ditt ombud besitter erfarenheter och kunskaper inom våldets mekanismer. Detta för att du ska kunna tillvarata dina barns och dina rättigheter utan undantag. Eder erbjuder dig ett ombud som har företrätt många klienter i komplexa vårdnadsmål med goda resultat.


ÖVERKLAGAN

Behöver du hjälp med att överklaga ett myndighetsbeslut exempelvis från domstolen, polisen eller annan myndighet? När vi överklagar beslut för klienters räkning upphävs eller ändras beslut i stor utsträckning till förmån för våra klienter. Hör av dig så hjälper vi dig vidare.


FÖRETAG

Eder är specialiserade på kommersiell avtals- och processrätt. Vi kan hantera ditt företags tvister i första hand genom medling och i andra hand genom en rättsprocess. 


TVIST

I regel anlitar privatpersoner men även företagare ett juridiskt ombud när en tvist redan är ett faktum. Behöver du hjälp med att lösa en tvist? Våra vana medlare kan hjälpa dig och ditt företag till en alternativ lösning utan en rättsprocess, oavsett vad tvisten handlar om eller värdet av tvisten.


AVTAL

Vi hjälper dig som företagare att se över dina avtal - innan det är för sent. Det är mer kostnadseffektivt än att anlita ett juridisk ombud när avtalsparter hamnat i en tvist.

Eders erfarna och skickliga jurister hjälper dig och ditt företag/organisation att tolka, tillämpa och/eller upprätta avtal. Vi bistår även avtalsparter att upprätta avtal med villkor som är viktiga för dig som företagare att inte missa - för att gardera dig. 


OMBUD

Företag och organisationer kan anlita Eders jurister inom flertalet rättsområden. Inget ärende är för litet eller stort, obeaktat värdet av tvisten. Då även en liten tvist som inte når en lösning kan ge långvariga negativa konsekvenser för ett företag/organisation.

Vi kan hjälpa er att överklaga myndighetsbeslut samt företräda er i en rättsprocess.


Boka föreläsare

FÖRELÄSNING

Med våra vana föreläsare kan ni känna er trygga med en föreläsare som alltid levererar.

Vi skräddarsyr er föreläsning efter just erat företags/organisations behov. Vi erbjuder föreläsningar inom flertalet rättsområden.


Eder håller även i inspirationsföreläsningar. Det brukar vara ett uppskattat inslag på exempelvis AW:s.


Vi föreläser för stora och små sällskap.

UTBILDNING

Anlita en jurist för att utbilda din personal. Kunskap ger makt. Erbjud din personal ökade kunskaper som gynnar de i arbetet.


Om ni vill gå utanför boxen kan ni erbjuda era anställda en utbilding inom exempelvis familjerättens område. Privatlivet vill de flesta att anställda håller utanför arbetet - faktum kvarstår dock att privatlivet påverkar dina medarbetares prestationsförmåga och arbetsmiljö. Lite juridisk hjälp i privatlivet ger ringar på vatten in i arbetslivet.


Vi håller i utbildningar för små eller stora grupper.

WORKSHOP

Dags att utmana dina anställda?

En workshop är ett intressant, givande och kreativt sätt att förankra nya kunskaper/lösningar i ert företag/organisation. Under ledning av en inspirerande och motiverande jurist från Eder får ni/era medarbetare lösa olika uppgifter m.m.

OFFERT

Med ökade juridiska kunskaper kan du som företagare och privatperson ta mer välavvägda beslut.


Vi hjälper ditt företag/organisation med att utbilda er personal i juridiska frågeställningar som ni möter i det dagliga arbetet. 


Eder skräddarsyr alltid uppdraget tillsammans med vår uppdragsgivare för bästa resutat.


Välkommen med din förfrågan!

info@eder.se

Kontakt

info@eder.se
+46 (0) 70 - 499 00 56

Öppettider

Helgfri måndag - fredag

kl 8 - 17


Vid akut ärende efter kontorstid/helg/helgdag sms så kontaktar en jurist dig.VÅRA KONTOR

Besöksadress Stockholm

Kanalvägen 10 A

194 61 Upplands Väsby, Stockholm 


Besöksadress Göteborg

Gustaf Dahlénsgatan 30 

417 24 Göteborg


Besöksadress Norrköping

St Persgatan 99

602 32 Norrköping


Postadress till kontoren

Kanalvägen 6

194 61 Upplands Väsby, Stockholm


ENDAST TIDSBOKNING

Biträde erbjuds i hela Sverige.

Eder erbjuder platsbesök.


VÄLKOMMEN ATT BOKA 20 MIN KOSTNADSFRI RÅDGIVNING!


 
 
 
 
 
unsplash